Vòng Quay Nick Đặc Biệt

Số người đang chơi: 66 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ro*****an - đã trúng Nick Reg Random 20k    -      Mel*****on - đã trúng Nick Reg Thường 100k    -      Ada*****zer - đã trúng Nick Liên Quân Thường 300k    -      Do*****ie - đã trúng Nick Reg Thường 100k    -      Tho*****rie - đã trúng Nick Reg Random 20k    -      Kim*****le - đã trúng Nick Reg Random 50k    -      Lou*****on - đã trúng Nick Liên Quân Thường 300k    -      Br*****sh - đã trúng Random Quân Huy    -      Bra*****cka - đã trúng Random Quân Huy    -      St*****zer - đã trúng Random Quân Huy    -      Do*****ha - đã trúng Nick Reg Thường 100k
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Lật Thẻ Skin SSS

Đã chơi: 3835

23,750đ 19,000đ

VQ FLOTINO TUYỆT PHẨM

Đã chơi: 278

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Ngộ Không Siêu Việt

Đã chơi: 3564

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Skin Đoạt Mệnh Thương

Đã chơi: 3817

23,750đ 19,000đ

Vòng Quay Tulen Thần Sứ

Đã chơi: 3599

61,250đ 49,000đ

VQ QUÂN HUY HUYỀN BÍ

Đã chơi: 1989

12,499đ 9,999đ

Vòng Quay Violet Thứ Nguyên Vệ Thần

Đã chơi: 22

248,750đ 199,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »